Βιομηχανικά

SUN FRUITS Β.ΜΗΛΙΝΗΣ & Δ.ΜΗΛΙΝΗΣ Ο.Ε

Συσκευασία αγροτικών προϊόντων φρούτων και λαχανικών

KΑΡΜΠΟΚΑΛ Α.Ε

Ανώνυμη Εταιρεία Εξορύξεως Ορυκτών και Γεώδη Προϊόντων ΒΙ.ΠΕ Καβάλας.

KARINA ABEE

Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς.

AGROTRIP ΑΒΕΕ

Βιομηχανία αρδευτικών συστημάτων ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος Θεσσαλονίκη.

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

Παραγωγή & διάθεση καταψυγμένων λαχανικών ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονικης

ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία ανθρακικού ασβεστίου ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκατεστημένης ισχύος 6,2MW

ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία ανθρακικού ασβεστίου ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης Εγκατεστημένης ισχύος 6,2MW

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ηλεκτροβιομηχανικές εγκαταστάσεις αντιεκρηκτικού τύπου.

VENUS GROWERS

Αποχυμοτήριο VENUS GROWERS, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

EURIMAC ABEE

Βιομηχανία ζυμαρικών ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

PALAPLAST ABEE

Βιομηχανία συστημάτων άρδευσης ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης