Γενικές Πληροφορίες

EURIMAC ABEE
Βιομηχανία ζυμαρικών ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς.

Ηλεκτρικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε νέα μονάδα βιομηχανίας ζυμαρικών και αποθηκευτικού χώρου στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς (EURIMAC ABEE).

Η elcat έχοντας λάβει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλής λειτουργίας των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ασφάλεια και συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων μέχρι και σήμερα.

Φωτογραφίες Έργου