Γενικές Πληροφορίες

Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς.

Ηλεκτρικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις επέκτασης νέας μονάδας παράγωγης πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς (KARINA ABEE).

Η elcat έχοντας λάβει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλής λειτουργίας των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ασφάλεια και συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων μέχρι και σήμερα.

Φωτογραφίες Έργου