Γενικές Πληροφορίες

VENUS GROWERS. Αποχυμοτήριο VENUS GROWERS, Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Ηλεκτρολογικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις νέας μονάδας αποχυμοτηρίου στην Αλεξάνδρα Ημαθίας (VENUS GROWERS).

Η elcat έχοντας λάβει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλής λειτουργίας των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ασφάλεια και συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων μέχρι και σήμερα.

Φωτογραφίες Έργου