Γενικές Πληροφορίες

PALAPLAST ABEE
Βιομηχανία συστημάτων άρδευσης ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας παράγωγης συστημάτων ύδρευσης στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης (Palaplast ΑΒΕΕ).

Η elcat έχοντας λάβει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλής λειτουργίας των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ασφάλεια και συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων μέχρι και σήμερα.

Φωτογραφίες Έργου