Γενικές Πληροφορίες

SPECTRA
Συγκροτήματα γραφείων, Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πολυτελούς συγκροτήματος γραφείων SPECTRA.

Η Elcat παρέχει τις υπηρεσίες τις σε κτιριακά συγκροτήματα (Εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστήματα κ.τ.λ.) διασφαλίζοντας έτσι την σωστή και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Φωτογραφίες Έργου