Γενικές Πληροφορίες

NEW LIFE. Κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης, Φοίνικας Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης NEW LIFE.

Η Elcat παρέχει τις υπηρεσίες τις σε κτιριακά συγκροτήματα (Εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστήματα κ.τ.λ.) διασφαλίζοντας έτσι την σωστή και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Φωτογραφίες Έργου