Γενικές Πληροφορίες

Φωτογραφική επιχείρηση ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις φωτογραφικής επιχείρησης στο συγκρότημα CAPITAL TRADE SENTER (my ikona).

Φωτογραφίες Έργου