Βιοτεχνίες

ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Β. & ΣΙΑ.Ο.Ε

Κατασκευές αλουμινίου ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης.

ΒΑΛΙΑΔΗΣ Hellenic Motors Α.Ε

Κατασκευή κινητήρων συστημάτων εκκίνησης ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσανίκη.

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ print solutions

Εκτυπώσεις εξελιγμένης τυπογραφίας ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης.

ΤΡΙΓΩΝΑ ΕΛΕΝΙΔΗ

Εργαστήριο παρασκευής ‘’ΤΡΙΓΩΝΑ ΕΛΕΝΙΔΗ’’