Γενικές Πληροφορίες

Ανώνυμη Εταιρεία Εξορύξεως Ορυκτών και Γεώδη Προϊόντων ΒΙ.ΠΕ Καβάλας.

Ηλεκτροβιομηχανικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας εξορύξεως γεώδη προϊόντων στην ΒΙ.ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (KΑΡΜΠΟΚΑΛ Α.Ε).

Η elcat έχοντας λάβει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλής λειτουργίας των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ασφάλεια και συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων μέχρι και σήμερα.

Φωτογραφίες Έργου