Γενικές Πληροφορίες

Βιομηχανία αρδευτικών συστημάτων ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος Θεσσαλονίκη.

Ηλεκτρικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις νέου εργοστάσιου παραγωγής αρδευτικών συστημάτων ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος Θεσσαλονίκης (AGROTRIP ΑΒΕΕ).

Η elcat έχοντας λάβει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλής λειτουργίας των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ασφάλεια και συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων μέχρι και σήμερα.

Φωτογραφίες Έργου