ΤΡΙΓΩΝΑ ΕΛΕΝΙΔΗ

ΤΡΙΓΩΝΑ ΕΛΕΝΙΔΗ. Καταστήματα ΕΛΕΝΙΔΗ Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση του καταστήματος ζαχαροπλαστικής ΤΡΙΓΩΝΑ ΕΛΕΝΙΔΗ.

Η Elcat παρέχει τις υπηρεσίες τις σε κτιριακά συγκροτήματα (Εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστήματα κ.τ.λ.) διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.