ΤΡΙΓΩΝΑ ΕΛΕΝΙΔΗ

ΤΡΙΓΩΝΑ ΕΛΕΝΙΔΗ
Εργαστήριο παρασκευής ‘’ΤΡΙΓΩΝΑ ΕΛΕΝΙΔΗ’’

Η Elcat παρέχει τις υπηρεσίες τις σε κτιριακά συγκροτήματα (Εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστήματα κ.τ.λ.) διασφαλίζοντας έτσι την σωστή και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων