ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

Γενικές Πληροφορίες

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
Παραγωγή & διάθεση καταψυγμένων λαχανικών ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις νέας μονάδας παράγωγης κατεψυγμένων λαχανικών στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ).
Η elcat έχοντας λάβει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλής λειτουργίας των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ασφάλεια και συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων μέχρι και σήμερα.

Φωτογραφίες Έργου