ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Β. & ΣΙΑ.Ο.Ε

Γενικές Πληροφορίες

Κατασκευές αλουμινίου ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βιοτεχνίας κατασκευής αλουμινίου με εξωτερικό υποσταθμό ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκη (ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Β. & ΣΙΑ.Ο.Ε).

Η elcat έχοντας λάβει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλής λειτουργίας των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ασφάλεια και συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων μέχρι και σήμερα.

Φωτογραφίες Έργου