ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΩΤΙΑΣ

Ηλεκτροβιομηχανικές εγκαταστάσεις και κατασκευή υποσταθμού (ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΩΤΙΑΣ)

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, το σχεδιασμό, την αδειοδότηση και φυσικά την υλοποίηση της ίδιας της εγκατάστασης. Οι υπηρεσίες μας ξεκινούν από τη διαμόρφωση των χώρων του υποσταθμού βάσει της μελέτης και της ισχύουσας νομοθεσίας, την κατασκευή και εγκατάσταση των πεδίων χαμηλής και μέσης τάσης, την εγκατάσταση του Μ/Σ έως και την καλωδίωση και τους απαιτούμενους αυτοματισμούς για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.