ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ

Γενικές Πληροφορίες

ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ
Υποσταθμός ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ.

Ηλεκτρολογικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας ανθρακικού ασβεστίου εγκατεστημένης ισχύος 6.2 MWatt στη Μάνδρα Αττικής (ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΒΕΕ),

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, το σχεδιασμό, την αδειοδότηση και φυσικά την υλοποίηση της ίδιας της εγκατάστασης. Οι υπηρεσίες μας ξεκινούν από τη διαμόρφωση των χώρων του υποσταθμού βάσει της μελέτης και της ισχύουσας νομοθεσίας, την κατασκευή και εγκατάσταση των πεδίων χαμηλής και μέσης τάσης, την εγκατάσταση του Μ/Σ έως και την καλωδίωση και τους απαιτούμενους αυτοματισμούς για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Φωτογραφίες Έργου