ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΒΕΕ

Γενικές Πληροφορίες

ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΒΕΕ
Βιομηχανία ανθρακικού ασβεστίου ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρολογικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας ανθρακικού ασβεστίου εγκατεστημένης ισχύος 6.2 MWatt στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης (ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΒΕΕ).

Η elcat έχοντας λάβει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλής λειτουργίας των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ασφάλεια και συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων μέχρι και σήμερα.

Φωτογραφίες Έργου