ΒΕΤΑ CAE SYSTEMS S.A

Γενικές Πληροφορίες

ΒΕΤΑ CAE SYSTEMS S.A Σχολάρι Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις γραφείων ΒΕΤΑ CAE SYSTEMS S.A.

Η Elcat παρέχει τις υπηρεσίες τις σε κτιριακά συγκροτήματα (Εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστήματα κ.τ.λ.) διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Φωτογραφίες Έργου