ΒΑΛΙΑΔΗΣ Hellenic Motors Α.Ε

Γενικές Πληροφορίες

Κατασκευή κινητήρων συστημάτων εκκίνησης ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσανίκη.

Η elcat έχοντας λάβει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλής λειτουργίας των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ασφάλεια και συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων μέχρι και σήμερα.

Φωτογραφίες Έργου