ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ print solutions

Γενικές Πληροφορίες

Εκτυπώσεις εξελιγμένης τυπογραφίας ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις βιοτεχνικού χώρου με υποσταθμό ξηρού τύπου ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης (ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ print solutions).

Η elcat έχοντας λάβει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλής λειτουργίας των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ασφάλεια και συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων μέχρι και σήμερα.

Φωτογραφίες Έργου