ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ print solutions
Εκτυπώσεις εξελιγμένης τυπογραφίας.

Ηλεκτρικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις βιοτεχνικού χώρου με υποσταθμό ξηρού τύπου ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης (ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ print solutions).

Η Elcat έχοντας λάβει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλής λειτουργίας των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ασφάλεια και συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων μέχρι και σήμερα.