Υπηρεσίες

       Η  ELCAT  με την μακρόχρονη  εμπειρία  της παρέχει υπηρεσίες σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αναλαμβάνοντας την  μελέτη και την κατασκευή,  έχοντας την γνώση ότι η επιτυχία  θεμελιώνεται από την ποιότητα, την συνέπεια και την αξιοπιστία. Παρέχει συγχρόνως  και τις πιο ανταγωνιστικές  τιμές δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις  στις  παρακάτω εγκαταστάσεις .χωρίζοντάς  σε δυο κατηγορίες.

1)ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ

 • Εγκαταστάσεις  ηλεκτροβιομηχανικών  έργων .
 • Υποσταθμών  μέσης  τάσης,  Η/Ζ, UPS.
 • Αυτοματισμοί  PLC, SCADA .
 • Εγκαταστάσεις αντιεκρηκτικού τύπου (ΕΛΠΕ – Χημικές βιομηχανίες)
 • Εγκαταστάσεις φωτισμού κτηριακών έργων.
 • Φωτοβολταϊκά  πάρκα  ολοκληρωμένων  συστημάτων.
 • Ηλεκτροφωτισμούς  οδών, συράγκων  και  Η/Μ .
 • Θεμελιακές  γειώσεις.

2)ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

 • Δομημένη καλωδίωση.
 • Πυρανίχνευση.
 • Συστήματα  ασφαλείας.
 • Μεγαφωνικές  εγκαταστάσεις.