ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Η Elcat παρέχει τις υπηρεσίες τις σε κτιριακά συγκροτήματα (Εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστήματα κ.τ.λ.) διασφαλίζοντας έτσι την σωστή και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τα οποία περιέχουν επιμέρους διατάξεις όπως:

1) Υποβιβασμό μέσης τάσης (ηλεκτρικός υποσταθμός με μετασχηματιστές).
2) Κεντρικό πινάκα χαμηλής τάσης.
3) Εφεδρική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (Η/Ζ Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη).
4) Άμεση τροφοδότηση αδιάλειπτης ηλεκτρικής ενέργειας σε ευαίσθητους τομείς σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος (UPS).
5) Πίνακες διανομής ρεύματος για επιμέρους τμήματα.
6) Τροφοδότηση ρεύματος σε κατάλληλα όργανα έλεγχου για ειδικές εγκαταστάσεις όπως:

• κεντρικής θέρμανσης (λέβητες κεντρικής εγκατάστασης).
• κεντρικές εγκαταστάσεις μονάδας κλιματισμού.
• συστημάτων ασφάλειας (συναγερμού-πυρανίχνευσης).
• μεταφοράς και κίνησης προσωπικού και αντικειμένων (ανελκυστήρες).
• επικοινωνίας και διαχείρισης πληροφοριών (τηλεφωνικά κέντρα-δομημένη καλωδίωση).