Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός της εταιρείας αποτελείται:

  • Ημιφορτηγά  για  την  μεταφορά υλικών και εξοπλισμού.
  • Οχήματα μεταφοράς προσωπικού.
  • Ανυψωτικά  μηχανήματα ( τηλεσκοπικά – εξέδρες . KLARK )
  • Ηλεκτρικές υδραυλικές πρέσες .
  • Εργαλεία αδιατάρακτης κοπής σκυροδέρματος .
  • Πλήθος επωνύμων εξειδικευμένων εργαλείων .
  • Εργοταξιακό γραφείο και αποθηκευτικός χώρος κοντέϊνερ
  • Δισκοπρίονο – ηλεκτροκολήσεις   INVERTER κ.τ.λ.
  • Εξειδικευμένο προσωπικό σε μηχανολογικές εργασίες.